Copyright


© Copyright Shooters fotoclub. Alle rechten voorbehouden. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, beeldmerken, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van de respectievelijke makers (leden van de Shooters fotoclub) en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website mag niet worden gereproduceerd d.w.z. het gebruik van teksten en foto’s van deze website is zonder schriftelijke goedkeuring niet toegestaan. Het is de gebruiker van de website dus niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren (zowel tekst als beeld), over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke makers van de content (leden van Shooters fotoclub) welke via de fotoclub te benaderen zijn.

Neem contact met ons op.