Expositie Doetinchem

Zoals al eerder hier op de website vermeld is er een mogelijkheid om in oktober 2015 te exposeren in Doetinchem.

camera-iconWe hebben bericht ontvangen dat wij als Shooters mee mogen doen aan deze expositie.
We hebben de vrije keuze wat we in zullen sturen en ook de keuze in hoe we het willen gaan exposeren, dus het materiaal waarin, waarop we willen exposeren.

We worden geacht voor 14 mei feedback op een aantal vragen te geven, deze zullen in de volgende vergadering worden besproken.

– Wie doet er mee? (ze gaan uit van 10 beelden)
– Welk thema geven we onze beelden
– 4 vrijwilligers (2 om de beelden op te hangen, 2 om de beelden op te halen).
– 1 vrijwilliger die de kosten en mogelijkheden in beeld brengt (klik hier voor alvast wat informatie)